SKUPŠČINA ZDPS
IZVRŠNI ODBOR ZDPS
TEKMOVALNO REGISTRACIJSKA KOMISIJA ZDPS
SODNIŠKA KOMISIJA ZDPS
KOMISIJA ZA DELO Z MLADIMI
KOMISIJA ZA PODROČJE FINANČNEGA IN MATERIALNEGA POSLOVANJA ZDPS
DISCIPLINSKA KOMISIJA ZDPS