Javni razpis za predsednika ZDPS

Share

V skladu s sklepom IO ZDPS z dne 02.02.2015, in pooblastili objavljam,

 

Javni razpis za predsednika ZDPS

 

Na razpis se lahko prijavijo vsi licencirani člani(ce) ZDPS.

 

Od posameznega kandidata se pričakuje:

  • znanje angleškega ali francoskega jezika
  • sposobnost vodenja in organiziranja

Vloga kandidature mora vsebovati:

  • kratko predstavitev z navedbo osebnih podatkov
  • program dela za štiriletno obdobje

 Vlogo je potrebno poslati najkasneje do 04.03.2015 po pošti na naslov Zveze in po elektronski pošti na naslov: predsednik @ zdps.si !

Predsednika ZDPS bomo izbirali na izredni voililni skupščini dne 06.03.2015.

 

Darc Erdeljc
v.d. predsednik ZDPS